Welkom op de site van shared services Print

Het shared services concept is een hulpmiddel om de uitdagingen van organisaties het hoofd te bieden, de gekozen strategie te realiseren en de nagestreefde of vereiste synergie te verzilveren.

Als wordt gekozen voor shared services, dan wordt gestreefd naar het realiseren van de schaalvoordelen van een gecentraliseerde organisatie zonder de flexibiliteit en slagvaardigheid van een gedecentraliseerde organisatie te verliezen.

De voordelen van shared services worden echter alleen verzilverd indien het ontwerp en de inrichting van een shared service center (SSC) op de juiste manier en met de nodige zorgvuldigheid plaatsvindt. Te vaak wordt de complexiteit van dit veranderingsproces onderschat.

Magnitude Consulting heeft ruime ervaring met shared services-vraagstukken en wil met deze site een bijdrage leveren aan het vergroten van uw inzicht in:
  • De achtergronden;
  • De problematiek;
  • De zin en onzin van shared services;
  • De toekomst van shared services.

Concept


 
U bent hier: Home